Voorwaarts

Het bestuur van Gymnastiek vereniging Voorwaarts Avenhorn-Grosthuizen heeft met pijn in het hart, besloten om de vereniging per 31 december 2017 op te heffen. De redenen van dit drastische besluit zijn: de terugloop van het ledenaantal, hogere loonkosten, vermindering subsidie, huurverhoging, hogere afdracht KNGU, hogere kosten rommelmarkt en het uitblijven van nieuwe bestuursleden.

In ons logo staat vermeld dat de vereniging is opgericht in 1906. Vorig jaar heeft de vereniging gelukkig nog het 110-jarig bestaan gevierd en met velen werden herinneringen opgehaald en vele mensen konden worden bedankt. Omdat de oude gymzaal in Grosthuizen in 2009 moest worden vervangen, zat de vereniging een half jaar zonder eigen gymzaal en ging het ledenaantal en het aantal lessen drastisch omlaag. Een aantal jaar later moest ook de kleutergym in Avenhorn vanwege een dalend aantal leden stoppen. Deze zomer moest ook worden besloten om met de kleuter- en kindergym in Grosthuizen te stoppen. Er zijn nu nog Zumba lessen en een dames/heren fit groep. Het bestuur heeft er de laatste jaren veel aan gedaan om meer leden binnen te halen. Helaas is dit niet gelukt en heeft dit in combinatie met de andere factoren geleid tot dit drastische besluit.

Voorwaarts heeft veel trouwe leiding, bestuur en leden gehad. Sommige leden zijn meer dan 30, één meer dan 50 en zelfs één meer dan 70 jaar lid geweest. Ook de leiding en het bestuur heeft jarenlang voor de vereniging klaargestaan. Iedereen vindt het erg jammer, maar ook begrijpelijk dat er zo niet door kan blijven gaan.

Van al de jaren dat gymnastiekvereniging Voorwaarts heeft bestaan zijn vele verslagen, foto’s, diploma’s en archiefstukken verzamelt. Een groot deel ligt al in het Westfries archief en ook de laatste stukken gaan naar het Westfries archief in Hoorn. Zo zal het hopelijk voor belangstellenden niet verloren gaan.

De penningmeester, die dit al 36 jaar voor de vereniging doet, heeft goed haar best gedaan om alles rond te krijgen. Er blijft waarschijnlijk nog een klein bedrag over en dit willen we schenken aan sport voor het gehandicapte kind, die dit heel goed kunnen gebruiken.

Voor alle leden, ereleden, de vrijwilligers en jarenlange hulp bij de rommelmarkt wordt nog een afsluiting georganiseerd op zondag 17 december 2017 van16.00 uur tot 18.00 uur in Dorpshuis de Kogge in Grosthuizen. Samen hopen we terug te kijken op een mooi 111-jarig bestaan van Gymvereniging Voorwaarts.

Vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Gymvereniging Voorwaarts.